Regulamin 5 średnich pizz

25.10.2018Regulamin konkursu “5 średnich pizz ”
Dzodzo Pizza 6.12.2018
§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „5średnich pizz ” zwany dalej „Konkursem” i jest udostępniany na fanpage’u DżoDżo Pizza częstochowa.
2. Organizatorem Konkursu jest JANMED-Kursy Pierwszej Pomocy- Piotr Jankowski sławkowska 382 32-332 Bukowno, zwana dalej "Organizatorem".
3. Za obsługę techniczną Konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, ich ewidencjonowania, a następnie wyłaniania zwycięzców Konkursu na podstawie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie, odpowiada Organizator.
4. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
§2. Czas trwania, uczestnicy oraz warunki konkursu
1. Konkurs odbędzie się w dniach 06.12.18 - 09.10.18 roku i będzie trwał do godziny 22:00.
2. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat, zamieszkują na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, oraz spełniają inne wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są Pracownicy oraz Współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
5. Aby wziąć udział w konkursie, należy polubić zdjęcie,udostepnić post publicznie, napisać kometarz DżoDżo Pizza.
6. Konkurs odbędzie się w jednym cyklu, co oznacza, że uczestnicy mogą wysyłać tylko jedną odpowiedź przez cały okres trwania konkursu.
7. Pod uwagę nie będą brane zgłoszenia nie związane z tematyką konkursu, odpowiedzi naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy społeczne i obyczajowe, jak również odpowiedzi, które mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich.
8. 02.11.2018 roku dwuosobowe Jury powołane przez Organizatora wybierze zwycięzców konkursu.
9. Zwycięzcami konkursu zostanie pięć osób, których komenarz zostanie wylosowany przez komisję, z wszystkich kometarzy pod postem konkursowym.
10. Zwycięzcy, otrzymają od Organizatora wiadomość za pośrednictwem wpisu na facebooku dnia10.12.18 z informacją o zwycięstwie w Konkursie. Zwycięzcy zostaną jednocześnie poproszeni o przesłanie tą samą drogą wiadomości z potwierdzeniem następujących danych – imienia i nazwiska oraz poinformowani o terminie odbioru nagrody.
11. Nagroda zostaje wydana przy odbiorze osobistym w dniach od 10.12.18 do 13.12.18 w lokalu DżoDżo Pizzy Al.N.M.P 32/22 w godziach jego otwarcia które znajdują sie na dzodzopizza.pl
12. Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska, w celu ogłoszenia wyników